ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης και Γρεβενών. Η περιοχή που εντάσσεται στο ΕΠΑλΘ περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τις τεχνητές λίμνες του Πολυφύτου και του Ιλαρίωνα και οι οποίες αποτελούν μία ενιαία περιοχή.

Στον χάρτη αποτυπώνεται η περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ : 

Περισσότερα...

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 414/2354/12-1-2015 που αφορά στη διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Συνημμένα:
Download this file (KAN_1380_2013.pdf)KAN 1380/2013
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.