ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το σχέδιο αφορά σε μια διατοπική/διακρατική συνεργασία μεταξύ ΟΤΔ που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την ευκαιρία ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στοχευμένων δράσεων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας ΠΑΥ προκειμένου να ανακτήσουν μέρος της αξίας του προϊόντος, η οποία συνήθως δημιουργείται σε επόμενα στάδια της αλυσίδας και συγκεκριμένα κατά την μεταποίηση και την εμπορία.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.