ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Προκήρυξη ΑλιείαςΜετά την οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων που εντάσσονται στο ΕΠΑλΘ  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα δημοσιευθεί η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για την περιοχή της Αλιείας.
 

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης θα περιλαμβάνει:


•    Περίληψη 1ης Πρόσκλησης CLLD
•    Πλήρες κείμενο 1ης Πρόσκλησης και Παραρτημάτων
•    Διευκρινίσεις για συγκεκριμένες δράσεις και ερωτοαπαντήσεις
•    Οδηγό εφαρμογής
Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι ανοικτές οι προσκλήσεις, θα κυμαίνεται στους τρεις (3) μήνες περίπου.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.