ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στα πλαίσια της εκδήλωσης "Παρουσίαση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη Λίμνη Πολυφύτου" που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης, στις 5/11/2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε το Σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης παρέμβασης στον τομέα της Αλιείας.

Το περιεχόμενο του σχεδίου παρουσιάζεται στα παρακάτω αρχεία :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.