ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Συνοπτική παρουσίαση των κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.