ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 8/11/2021 η νέα ενοποιημένη εγκύκλιος πληρωμής, προσαρμοσμένη στην Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 3083/4-8-2021 (ΦΕΚ Β' 3702).

Στο παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο θα βρείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα Δ.Δ. των έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Λήψη του αρχείου zip με τα έγγραφα της διαδικασίας πληρωμών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" στο πλαίσιο :

  • του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" του ΠΑΑ 2014-2020
  • της Προτεραιότητας 4 "Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής" του ΕΠΑΛθ 2014-2020

Ακολουθεί το κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.