ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016, Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανεμήθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα  CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε./ΑΝΚΟ, το ποσό των 8.350.000,00€  (6.850.000€ από το ΠΑΑ και 1.500.000€ από το ΕΠΑλΘ).
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος  περιλαμβάνει τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την Π.Ε. Κοζάνης και την Π.Ε. Γρεβενών. Στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται το σύνολο των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας ως αστικών κέντρων με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων.

Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 107.207 κατοίκους  και η συνολική έκταση σε 5.714,83 km2.   

Περισσότερα...

Η έγκριση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 καθώς και η κατανομή των πιστώσεων της Δημόσιας Δαπάνης πραγματοποιήθηκε με την Απόφαση με αρ.πρωτ. 3206/12-12-2016 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των Φακέλων Β φάσης και η βαθμολογία των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικών Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το έγγραφο με αρ.πρωτ. 25400/27-10-2016 :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.