ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ο Νόμος με αριθμό 4276/30-7-2014 που ακολουθεί αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών καθώς και ειδικών μορφών τουρισμού.

Στην ΚΥΑ 1746/21-1-2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015) καθορίζονται οι προδιαγραφές του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

 

Στο ΦΕΚ με αρ. 3118/9-12-2013 που ακολουθεί καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

Συνημμένα:
Download this file (FEK_3118_B_2013_Katoikies.pdf)ΦΕΚ 3118/9-12-2013

Εκδόθηκε στις 18/10/2017 το ΦΕΚ με αρ.φύλλου 156 που αφορά στο Νόμο υπ' αριθ.4492 για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Συνημμένα:
Download this file (N_4492.pdf)Νόμος 4492/2017

Προηγούμενα Προγράμματα Leader

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.