ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στο συμπιεσμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα Δ.Δ. των έργων, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Περιλαμβάνεται το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο πληρωμών, με τη νέα αρίθμηση των καρτελών στην αίτηση πληρωμής των δικαιούχων  που αναρτήθηκε την  1-3-2021.

Λήψη του αρχείου zip με τα έγγραφα της διαδικασίας πληρωμών

Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 4/12/2020 η Εγκύκλιος που αφορά στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβολία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.


Αναλυτικότερα στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.