ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

ΠροκήρυξηΜετά την οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα δημοσιευθεί η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για την περιοχή CLLD / LEADER.
 Το περιεχόμενο της πρόσκλησης θα περιλαμβάνει:

•    Περίληψη 1ης Πρόσκλησης CLLD
•    Πλήρες κείμενο 1ης Πρόσκλησης και Παραρτημάτων
•    Διευκρινίσεις για συγκεκριμένες δράσεις και ερωτοαπαντήσεις
•    Οδηγό εφαρμογής
Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα είναι ανοικτές οι προσκλήσεις, θα κυμαίνεται στους τρεις (3) μήνες περίπου.

Προηγούμενα Προγράμματα Leader

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.