ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το σχέδιο «Medeat – Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» αφορά την διακρατική συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Κύπρου, με συντονιστή την ΟΤΔ CoGAL Monte Poro από την Περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία και εθνικό συντονιστή στην Ελλάδα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Περισσότερα...

Προηγούμενα Προγράμματα Leader

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.