ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 4/12/2020 η Εγκύκλιος που αφορά στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβολία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)" του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.


Αναλυτικότερα στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.