ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

 Ολοκληρώθηκε εχθές η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER.

Κατατέθηκαν συνολικά 81 αιτήσεις στήριξης, συνολικής αιτούμενης Δ.Δ. ύψους 8.500.393,98€. Η Δ.Δ. της πρόσκλησης (3.880.000,00€) υπερκαλύφθηκε κατά 2,19 φορές.

 Τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά υποδράση παρουσιάζονται παρακάτω σε γράφημα : 

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται όλες οι υποδράσεις της πρόσκλησης με το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσίασαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης :

 Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά υποδράση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.