ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά και την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων (κατά την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση), στη συνεδρίασή της με α/α 16/29-4-2020, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος δε διαφοροποιείται από τον προσωρινό πίνακα καθόσον δεν παρήλθε καμία μεταβολή, είτε από τη διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την ΕΥ (ΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε από τη διαδικασία των ενστάσεων.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου και ο Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων : 

  

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.