ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, η Απόφαση Ένταξης Πράξεων με αρ.πρωτ. 2765/9-9-2020 που αφορά στην ένταξη 62 ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.