ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝKO, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του Νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, ανακοινώνει το πρόγραμμα των νέων Ενημερωτικών Συναντήσεων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.