ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ακολουθεί έντυπο πρότασης - ιδέας το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στην ΑΝΚΟ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.