ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ο Νόμος με αριθμό 4276/30-7-2014 που ακολουθεί αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών καθώς και ειδικών μορφών τουρισμού.

Στην ΚΥΑ 1746/21-1-2015 (ΦΕΚ 135/Β/2015) καθορίζονται οι προδιαγραφές του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.