ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

ΝομοθεσίαΕκδόθηκε στις 2/12/2016 η Απόφαση 2986 που αφορά στον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στις 4/6/2019 εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 1886 (ΦΕΚ 2157/Β/2019) Απόφαση της 1ης τροποποίησης της ΚΥΑ.

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.