ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

ΚΥΑΕκδόθηκε η ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 543/34450/24-3-2017 που αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πιστοποίηση ενός Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος και την απονομή Ειδικού σήματος. 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.