ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα εξέτασης τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των Φακέλων Β φάσης και η βαθμολογία των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικών Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το έγγραφο με αρ.πρωτ. 25400/27-10-2016 :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.