ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016, Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανεμήθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα  CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε./ΑΝΚΟ, το ποσό των 8.350.000,00€  (6.850.000€ από το ΠΑΑ και 1.500.000€ από το ΕΠΑλΘ).
Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος  περιλαμβάνει τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την Π.Ε. Κοζάνης και την Π.Ε. Γρεβενών. Στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται το σύνολο των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας ως αστικών κέντρων με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων.

Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 107.207 κατοίκους  και η συνολική έκταση σε 5.714,83 km2.   

 Συγκεντρωτικά στοιχεία :

Περιφερειακή Ενότητα

LEADER ΠΑΑ 2014-2020

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Έκταση (km2)

Πληθυσμός (στοιχεία 2011-μόνιμος πληθυσμός

Έκταση (km2)

Πληθυσμός (στοιχεία 2011-μόνιμος πληθυσμός

 ΚΟΖΑΝΗΣ

3.423,97

75.450

395,75

13.399

 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2.290,86

31.757

211,33

1.506

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (που εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης)

5.714,83

107.207

607,08

14.905

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου 19.2 και οι βασικές προϋποθέσεις των πράξεων :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.