ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στις 12/12/2016 με Απόφαση Υπουργού, εγκρίθηκε το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης της ΑΝΚΟ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το αναμορφωμένο τοπικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται στους παρακάτω συνδέσμους :

ΦΑΚΕΛΟΣ Α : Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος

ΦΑΚΕΛΟΣ Β : Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.