ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το παρόν σχέδιο συνεργασίας αφορά στην ανάδειξη του γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας. Το σχέδιο που υλοποιήθηκε και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής στόχων:


•    Ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
•    Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.
•    Διεύρυνση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», με ενσωμάτωση νέων μελών και χαρακτηριστικών προϊόντων από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
•    Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων.
•    Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων.
•    Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων
•    Εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού.
•    Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ 
•    Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου : Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε.
•    Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 1.Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών, 2. Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing, 3.Σχεδιασμός  Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, 4.Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, 5.Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, 6.Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ., 7.Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου
•    Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου : 1.Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, 2.Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές, 3.Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, 4.Συμμετοχή σε εκθέσεις, 5.Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, 6.Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας, 7.Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, 8.Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, 9.Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων
•    Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
•    Ανθρώπινο δυναμικό : Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.
•    Χρηματοοικονομικοί πόροι
•    Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 1.300.000,00 € (ΟΤΔ ANKO: 50.000,00 €)
•    Κυρίως Φάση: 1.287.500,00 € (Διεύρυνση και ανάπτυξη του Δικτύου: 100.000,00 €, Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 287.500,00 €, Υλοποίηση δράσεων Δικτύου: 900.000,00 €)
•    Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή : Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding» για το γευστικό ιδίωμα της περιοχής, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και της πολιτιστικής ταυτότητας, αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας.

•    Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας
•    Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του προηγούμενου Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» και του Σχεδίου δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη πρότασης διατοπικής συνεργασίας, αναζήτηση εταίρων. Επικοινωνία και αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους.
•    Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας : Ορισμός ομάδας συντονισμού, αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου, διακρατικές συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω internet, για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων, αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.