ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Το σχέδιο «Medeat – Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» αφορά την διακρατική συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Κύπρου, με συντονιστή την ΟΤΔ CoGAL Monte Poro από την Περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία και εθνικό συντονιστή στην Ελλάδα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 


Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές.
Στόχοι του σχεδίου είναι: α) η ανάδειξη της γαστρονομίας ως ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν στις περιοχές παρέμβασης, β) η δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για τη δημιουργία και προώθηση τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων, γ) η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας την ανάδειξη των περιοχών και δ) η δημιουργία γαστρονομικής παιδείας και ανταλλαγή εμπειριών.
Συντονιστής εταίρος: CoGAL Monte Poro και Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως εθνικός συντονιστής
Εταίροι ΟΤΔ:
1.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εθνικό συντονιστής εταίρος
2.    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
3.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
4.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
5.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
8.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
9.    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
10.    ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
11.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
12.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
13.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.