ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Παρουσιάζονται παρακάτω στα επισυναπτόμενα αρχεία, τα ερωτήματα των ΟΤΔ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι απαντήσεις τους καθώς και διευκρινήσεις επί των ιδιωτικών και δημοσίων έργων των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER :

Συνημμένα:
Download this file (Diefkriniseis_117353.pdf)Διευκρινήσεις ΕΥΚΕ με αρ.πρωτ. 117353/ΕΥΚΕ6607/26-10-2017
Download this file (Diefkriniseis_2203.pdf)Κατηγορίες μελετών και υποστηρικτικών ενεργειών (αρ.πρωτ. 2203/14-3-2018)
Download this file (Diefkriniseis_2523.pdf)Διευκρινήσεις παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα (αρ.πρωτ. 2523/22-3-2018)
Download this file (Diefkriniseis_54434.pdf)Διευκρινήσεις ΕΥΚΕ με αρ.πρωτ. 54434/ΕΥΚΕ831/21-5-2018
Download this file (Diefkriniseis_614.pdf)Διευκρινήσεις επί τοπικών προγραμμάτων (αρ.πρωτ. 614/1-3-2018)
Download this file (Diefkriniseis_823.pdf)Διευκρινήσεις επί τοπικών προγραμμάτων (αρ.πρωτ. 823/14-3-2018)
Download this file (Eggrafo_104.pdf)Ερωτήματα για άρθρο 22 ΚΑΝ 651/2014 (αρ.πρωτ. 104/11-5-2018)
Download this file (Eggrafo_182.pdf)Διευκρινήσεις επί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (αρ.πρωτ. 182/24-5-2018)
Download this file (Eggrafo_2594.pdf)Ερωτήματα για άρθρο 22 ΚΑΝ 651/2014 (αρ.πρωτ. 2594/241/YSA/6-6-2018)
Download this file (Eggrafo_298.pdf)Διευκρινήσεις επί του εγγράφου με αρ.πρωτ. 298/12-9-2017
Download this file (Eggrafo_4171.pdf)Διευκρινήσεις για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις)
Download this file (Eggrafo_54.pdf)Ερωτήματα για άρθρο 14 ΚΑΝ 651/2014 (αρ.πρωτ. 54/28-3-2018)
Download this file (Eggrafo_597.pdf)Ερωτήματα για άρθρο 22 ΚΑΝ 651/2014 (αρ.πρωτ. 597/CL/ΕΓΤΑΑ/30-4-2018)
Download this file (EYKE_115150.pdf)Διευκρινήσεις ΕΥΚΕ με αρ.πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016
Download this file (EYKE_53799.pdf)Διευκρινήσεις ΕΥΚΕ με αρ.πρωτ. 53799/ΕΥΚΕ889/21-5-2019 (άρθρο 14 ΚΑΝ 651/2014)
Download this file (YPOIK_34584.pdf)Θέσπιση μέτρων κρατικής ενίσχυσης (ΥΠΟΙΚ 5/4/2019, αρ.πρωτ. 34584 ΕΞ 2019)
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.