ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 στην 27η AGROTICA και σας επισυνάπτουμε Πρόσκληση καθώς και τα επιμέρους Προγράμματα.

Προκειμένου να διαδοθεί και σε τοπικό επίπεδο προτείνουμε αν θέλετε μπορείτε να αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας σχετική ανακοίνωση με τα αρχεία που επισυνάπτονται.

Εκ παραδρομής στα προηγούμενα μηνύματα τα προγράμματα των εκδηλώσεων της ΚΑΠ και του Αιγοπρόβατου είχαν λανθασμένη ονομασία. Σας επισυνάπτονται με τη σωστή ονομασία αρχείου.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.