ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι η ακόλουθη :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΠ)

Α/Α

Φορέας που εκπροσωπείται

Δημόσιοι – Ιδιωτικοί φορείς

Δημόσιοι Φορείς

Οικονομικοί και κοινωνικοί Φορείς  της περιοχής και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών

1.

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

 

2.

Δήμος Κοζάνης

 

3.

Δήμος Εορδαίας

 

4.

Δήμος Γρεβενών

 

5.

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

 

6.

Ένωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.)

 

7.

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

 

8.

Σύλλογος Επαγγελματιών ψαράδων λίμνης Πολυφύτου

 

9.

Επιμελητήριο Γρεβενών (Ε.Β.Ε. Γρεβενών)

 

10.

Σύλλογος Μανιταρόφιλων

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

6

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.