ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

                                                                                                      

Στις 20/5/2022 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών" του Ε.Φ. ΑΝΚΟ.

Για να διαβάσετε την απόφαση ένταξης, πατήστε εδώ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στην 26η συνεδρίασή της στις 13/4/2022, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, αποφάσισε την έκδοση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, κάνοντας χρήση της υπερδέσμευσης του 120% της πρόσκλησης. 

Περισσότερα δείτε εδώ (ΕΔΠ)

Στην 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16-3-2022, εγκρίθηκε η αντικατάσταση των Μελών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΕΔΠ ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κατά την οποία ορίστηκε η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης κα Αικατερίνη Δαδαμόγια ως τακτικό μέλος και ο κ. Λάμπρος Χατζηζήσης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ως αναπληρωματικό μέλος.

Νέα Πρόεδρος της ΕΔΠ εκλέχθηκε ομόφωνα η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης κα Αικατερίνη Δαδαμόγια.

Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ των άλλων θεμάτων ημερήσιας διάτασης εγκρίθηκε και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Μέτρου 8.3.3 για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και λήφθηκε η Απόφαση έκδοσης του Προσωρινού πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων.

Ειδικότερα από τις 18 συνολικά αιτήσεις στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 925.035,69€, θετικά αξιολογημένες είναι οι 17 με συνολική δημόσια δαπάνη 857.991,58€, ενώ το ποσό της πρόσκλησης ήταν 647.882,00€ με την παράλληλη δυνατότητα υπερδέσμευσης σε πρώτη φάση μέχρι το 120%.

Ο ΕΦ της ΑΝΚΟ έχει ενημερώσει ατομικά τον κάθε αιτούντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αναφέροντάς ταυτόχρονα και το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης με τις επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης θα προκύψει μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

Επίσης τα Μέλη της ΕΔΠ ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER και λήφθηκαν αποφάσεις για την εύρυθμη υλοποίησή του.

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης : 

Πίνακας Ι.  Αιτήσεις  προς έγκριση

Κατάταξη Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ Τίτλος πράξης Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. Δ.Δ. Αξιολόγησης Εγκεκριμένη Δ.Δ.
1 LA151-0469846 Δημιουργία μονάδας τυποποίησης / συσκευασίας καρκινοειδών και μαλακίων 259.818,04 242.290,57 242.290,57
2 LA151-0469834 Δημιουργία μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων 131.492,84 114.714,54 114.714,54
3 LA151-0469430 Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών και αγροτικών μηχανημάτων 80.305,00 80.305,00 80.305,00
4 LA151-0465611 Ανακαίνιση επιχείρησης cafe - snack bar 39.373,46 38.123,46 38.123,46
5 LA151-0464580 Εκσυγχρονισμός καταλύματος 28.855,58 28.823,23 28.823,23
6 LA151-0467720 Δημιουργία κτηνιατρείου από μετεγκατάσταση 153.802,71 143.587,67 143.587,67
Αιτήσεις προς έγκριση 693.647,63 647.844,47 647.844,47

Πίνακας ΙΙ.  Αιτήσεις προς έγκριση μη ενισχυόμενες, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης

Κατάταξη Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ Τίτλος πράξης Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. Δ.Δ. Αξιολόγησης Εγκεκριμένη Δ.Δ.
1 LA151-0465695 Δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης μελιού, προϊόντων κυψέλης και καλλυντικών 22.033,61 16.398,37 16.398,37
2 LA151-0469108 Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου 15.215,62 15.215,62 15.215,62
3 LA151-0468712 Ανακαίνιση πρατηρίου άρτου - καφέ 17.246,99 15.621,98 15.621,98
4 LA151-0469177 Ανακαίνιση ζαχαροπλαστείου 10.705,96 10.687,57 10.687,57
5 LA151-0465908 Ανακαίνιση επιχείρησης cafe - snack bar 6.000,00 5.489,97 5.489,97
6 LA151-0463851 Ανακαίνιση καφετέριας 33.056,87 32.314,84 32.314,84
7 LA151-0466100 Δημιουργία υποκαταστήματος παροχής καφέ 6.877,26 6.527,25 6.527,25
8 LA151-0466112 Κτηριακές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού σε επισκέψιμο οινοποιείο για τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων 22.459,46 20.276,82 20.276,82
9 LA151-0469710 Ανακαίνιση καφετέριας 13.356,21 13.356,20 13.356,20
10 LA151-0468758 Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου 15.531,55 15.531,54 15.531,54
11 LA151-0469458 Δημιουργία επιχείρησης επισκευής και πλυσίματος μηχανών και οχημάτων 58.726,95 58726,95 58.726,95
Αιτήσεις προς έγκριση μη ενισχυόμενες, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης  221.210,46 210.147,11 210.147,11

Πίνακας ΙΙΙ. Απορριφθείσες αιτήσεις  με αναφορά του λόγου απόρριψης

Κατάταξη Κωδικός Πράξης ΠΣΚΕ Τίτλος πράξης Αιτούμενο ποσό Δ.Δ. Δ.Δ. Αξιολόγησης Εγκεκριμένη Δ.Δ.
1  LA151-0469170 Τοπικό πρόγραμμα CLLD/ LEADER Αλιείας Ν. Κοζάνης -Γρεβενών 10.177,69 7.851,16 0,00
Απορριφθείσες αιτήσεις 10.177,69 7.851,16 0,00

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.