ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με την κατάρτιση ενός «Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές».

Στο παρακάτω link μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το απαντήσουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2020".

https://tinyurl.com/yxvg7f5e 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.