ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Halmstad της Σουηδίας το συνέδριο της ELARD με θέμα "Επέτειος 30 χρόνων LEADER". Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκδόθηκε η συνημμένη Διακήρυξη, πού έλαβε τίτλο "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HALMSTAD", η οποία αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρώπης μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

Δείτε την Ελληνική και την Αγγλική έκδοση της Διακήρυξης.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.