ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ο διαδικτυακός τόπος www.ankoleader.gr ανήκει στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., εφεξής ΑΝΚΟ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους (εφεξής χρήστης/επισκέπτης) ενημερωτικό περιεχόμενο με την μορφή άρθρων υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Περισσότερα...

Η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τους δυνητικούς δικαιούχους -  Ομάδες Τοπικής Δράσης – ανακοινώθηκε την Πέμπτη 23/6/2016 και αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιλογή ''Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων'' στο πλαίσιο: 

 

  • του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 ή /και
  • της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.