ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η μονάδα υποστήριξης - Farnet Support Unit - δημιούργησε ένα video στο οποίο καταγράφονται οι ιστορίες τεσσάρων πολιτών της Ε.Ε. οι οποίοι ζουν σε διαφορετικό περιβάλλον, αστικό, αγροτικό και παράκτιο. Η ταινία μικρού μήκους δείχνει στους θεατές πως η Ε.Ε. βοηθά τους ντόπιους να βελτιώσουν τη ζωή τους.
  Έχει ως σκοπό να εμπνεύσει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης οι οποίες θα τους υποστηρίξουν και θα τους βοηθήσουν στην πρόσβασή τους σε ειδική χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την επίλυση διαφόρων θεμάτων.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.