ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό να αποτελέσει ένα βασικό φορέα ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το εταιρικό σχήμα της ΑΝΚΟ  αποτελεί μια μακροχρόνια και σταθερή δομή αναπτυξιακού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, η οποία τεκμηριώνεται από την ενεργό εμπλοκή της στα διάφορα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.