ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης και Γρεβενών. Η περιοχή που εντάσσεται στο ΕΠΑλΘ περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τις τεχνητές λίμνες του Πολυφύτου και του Ιλαρίωνα και οι οποίες αποτελούν μία ενιαία περιοχή.

Στον χάρτη αποτυπώνεται η περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ :