ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) στην 26η συνεδρίασή της στις 13/4/2022, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, αποφάσισε την έκδοση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, κάνοντας χρήση της υπερδέσμευσης του 120% της πρόσκλησης. 

Περισσότερα δείτε εδώ (ΕΔΠ)

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.