ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στους παρακάτω οδηγούς μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα τοπικά προγράμματα : 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.