ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στις 12/12/2016 με Απόφαση Υπουργού, εγκρίθηκε το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης της ΑΝΚΟ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το αναμορφωμένο τοπικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται στους παρακάτω συνδέσμους :

ΦΑΚΕΛΟΣ Α : Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος

ΦΑΚΕΛΟΣ Β : Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER

Οι κατηγορίες δράσεων δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του  ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν :


ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Περισσότερα...

Σε αναμονή της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 για υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, επισυνάπτεται ο σχετικός Ενημερωτικός Οδηγός με σκοπό την προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών στις  Περιφερειακές  Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών.

Τα δεδομένα του ενημερωτικού οδηγού πιθανά να επικαιροποιηθούν με την επίσημη πρόσκληση που επίκειται.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.