ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

 

Εκδόθηκε στις 4/5/2022 η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 1337 (ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022) που αφορά στην αντικατάσταση της με αρ.πρωτ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται σε ενιαία μορφή, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Δείτε εδώ την απόφαση ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022

 

 

Εκδόθηκε στις 4/8/2022 η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 1337 (ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022) που αφορά στην αντικατάσταση της με αρ.πρωτ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται σε ενιαία μορφή, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Εκδόθηκε στις 4/8/2021 η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 3083 (ΦΕΚ Β' 3702) που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται σε ενιαία μορφή, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Δείτε εδώ όλα τα σχετικά αρχεία της τελικής τροποποίησης.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.