ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στις 15/3/2024 εκδόθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η τροποποίηση της ΥΑ 1337/2022 που αφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

 

Εκδόθηκε στις 4/5/2022 η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 1337 (ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022) που αφορά στην αντικατάσταση της με αρ.πρωτ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται σε ενιαία μορφή, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Δείτε εδώ την απόφαση ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022

 

 

Εκδόθηκε στις 4/8/2022 η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 1337 (ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022) που αφορά στην αντικατάσταση της με αρ.πρωτ. 3083/4-8-2021 υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4.

Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται σε ενιαία μορφή, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.