ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων : 5/5/2023 ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης : 30/8/2023 ώρα 15:00 (παράταση)

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις της 2ης πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση, περίληψη και παράρτημα παρακάτω:

  1. Παράταση 2ης πρόσκλησης
  2. Περίληψη παράτασης πρόσκλησης
  3. 2η πρόσκληση (PDF)
  4. Περίληψη πρόσκλησης (PDF)
  5. Παράρτημα (zip)
  6. Υ.Α Ιδιωτικών Έργων 1337/4-5-2022 (PDF)
  7. ΥΑ Αγροτουρισμού : 1η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (PDF) & ΚΥΑ Αγροτουρισμού (PDF)
  8. Απαντήσεις σε ερωτήματα/διευκρινήσεις (zip)
  9. Άρθρο 22 ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 : EYKE 3817 (PDF), EYKE 54824 (PDF), EYKE 76530 (PDF)
  10. "Χαρακτήρας Κινήτρου" Άρθρο 14 ΚΑΝ (ΕΕ) 651/2014 : EYKE 59624 (PDF) & Χαρακτήρας Κινήτρου (PDF)

Ενημερωτική Συνάντηση 21 Ιουνίου 2023

Δείτε εδώ την παρουσίαση (PDF)

Ενημερωτική Συνάντηση 21 Ιουνίου 2023

Ενημερωτική Συνάντηση 21 Ιουνίου 2023

Ενημερωτική Συνάντηση 21 Ιουνίου 2023

Ενημερωτική Συνάντηση 21 Ιουνίου 2023

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.