ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Οι κατηγορίες δράσεων δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του  ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν :


ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Περισσότερα...

Σε αναμονή της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 για υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, επισυνάπτεται ο σχετικός Ενημερωτικός Οδηγός με σκοπό την προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών στις  Περιφερειακές  Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών.

Τα δεδομένα του ενημερωτικού οδηγού πιθανά να επικαιροποιηθούν με την επίσημη πρόσκληση που επίκειται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η τεχνολογική καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών ορίζεται ως εξής (συνημμένο αρχείο) :

Συνημμένα:
Download this file (kainotomia.pdf)Καινοτομία
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.