ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης και Γρεβενών. Η περιοχή που εντάσσεται στο ΕΠΑλΘ περιλαμβάνει τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τις τεχνητές λίμνες του Πολυφύτου και του Ιλαρίωνα και οι οποίες αποτελούν μία ενιαία περιοχή.

Στον χάρτη αποτυπώνεται η περιοχή παρέμβασης του ΕΠΑλΘ : 

Η λίμνη Πολυφύτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του Νομού Κοζάνης. Το υδάτινο απόθεμα σε συνδυασμό με την ορεινή περιοχή των Πιερίων - Καμβουνίων είναι από κάθε άποψη πηγή πλούτου για την περιοχή.


Μετά την κατασκευή του φράγματος Πολυφύτου το 1974 και το σχηματισμό της ομώνυμης τεχνητής λίμνης, κατακλύστηκαν μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης, από τις πλέον παραγωγικές, στην περιοχή.


Ένα από τα πρώτα ζητήματα που προέκυψαν στη συνέχεια ήταν η δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης της λίμνης έτσι ώστε να αναπληρωθεί ένα μέρος του εισοδήματος αλλά και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και τελικά την συγκράτηση του πληθυσμού των πληγέντων παραλίμνιων κοινοτήτων.


Αντίστοιχα το φράγμα του Ιλαρίωνα που ολοκληρώθηκε το 2012,  έχει δημιουργήσει την ομώνυμη τεχνητή λίμνη του Ιλαρίωνα, μήκους 35 χιλιομέτρων στα όρια των νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Το υδροηλεκτρικό φράγμα εκτός από την παραγωγή ενέργειας, θα υδρεύσει τη Θεσσαλονίκη και θα ρυθμίσει τον ταμιευτήρια του Πολυφύτου ώστε να σταθεροποιηθούν οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται. Η νέα λίμνη μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για τουριστική ανάπτυξη όσο και επιχειρηματική δραστηριότητα και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά το Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα με την εξασφάλιση σε ετήσια βάση 140 εκ. κ.μ. νερού στην κοίτη του ποταμού, καθώς και το τοπίο της λίμνης Πολυφύτου.


Στην παρούσα πρόταση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της περιοχής αλιείας στη διακριτή περιοχή πέριξ των τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα.


Βασική επιδίωξη στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής είναι να εφαρμοστεί στην περιοχή των λιμνών Πολυφύτου – Ιλαρίωνα, μια πολιτική ολοκληρωμένης ήπιας ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  με τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, εμπόριο,  μεταποίηση, τουρισμός, γαστρονομία, υπηρεσίες), στη διασύνδεση των παραγωγικών τομέων και στη δικτύωση των επιχειρήσεων. Θα επιδιωχθεί επίσης η αναβάθμιση και συμπλήρωση των αναπτυξιακών υποδομών  και η  προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να διαμορφωθεί η απαιτούμενη κουλτούρα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού κεφαλαίου και των τοπικών πόρων.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.