ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Κανονισμός (ΕΚ) με αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Συνημμένα:
Download this file (KAN_104_ALIEIA.pdf)ΚΑΝ 104/2000
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.