ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 182 που αφορά στο Νόμο 4282/29-8-2014 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.