ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 8.3.3 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 'Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020" στις 17/12/2019 με αρ.πρωτ. 3131 και ΦΕΚ Β' 5065/31.12.2019.

Επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική απόφαση :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.