ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) είναι η ακόλουθη :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΠ)

Α/Α

Φορέας που εκπροσωπείται

Δημόσιοι – Ιδιωτικοί φορείς

Δημόσιοι Φορείς

Οικονομικοί και κοινωνικοί Φορείς  της περιοχής και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών

1.

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

 

2.

Δήμος Κοζάνης

 

3.

Δήμος Εορδαίας

 

4.

Δήμος Γρεβενών

 

5.

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

 

6.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών

 

7.

Επιμελητήριο Κοζάνης

 

8.

Επιμελητήριο Γρεβενών

 

9.

Σύλλογος Επαγγελματιών ψαράδων λίμνης Πολυφύτου

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

5

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.