ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2013 - De Minimis.

Συνημμένα:
Download this file (De minimis_1407.pdf)ΚΑΝ 1407/2013
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.