ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και των περιοχών εστίασης.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.