ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Δελτίο Τύπου στις 27/6/2016 για το νέο πρόγραμμα LEADER και το πρόγραμμα της Αλιείας που θα υποβληθούν μέχρι 20/7/2016.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.