ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 ''Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)'' :

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.